blog pescowegetariański

Tag: semiwegetarianizm

Pescowegetarianizm

Pescowegetarianizm

Choć pojęcie „pescowegetarianizm” nie jest powszechnie znane, a pescowegetarianie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego jak się nazywają, sam sposób żywienia jest coraz bardziej popularny. Co to jest pescowegetarianizm? O co kaman? Już wyjaśniam. Nazwa „pescowegetarianizm” powstała z połączenia łacińskiego słowa „pesce” (ryba) i […]